IMM 


Aktualności

Zaproszenie...
Serdecznie zapraszamy do udziału w rocznym studium podyplomowym INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT... czytaj dalej (pdf)
download
  

Ważne daty
Zapisy:
– 1 marca–31 lipca
– 1 września–30 października

 

Opłaty:
– kandydaci z Polski oraz z krajów należących do UE:
   * 3500 PLN – I rata płatna w przeciągu 14 dni od przyjęcia na program,
   * 3000 PLN – II rata płatna do 31 stycznia.
– kandydaci z zagranicy (kraje spoza UE):
   * 3000 EUR – opłata za całość studiów płatna w przeciągu 14 dni od przyjęcia na program,
   * 200 EUR – opłata rekrutacyjna.

 

Wymagane dokumenty (w języku angielskim):
– formularz zgłoszeniowy (do pobrania) wraz z podaniem (do pobrania)
– życiorys (CV)
– list motywacyjny
– odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich
– zobowiązanie do zapłaty (do pobrania)
– dwa zdjęcia w formacie paszportowym
– w przypadku kandydatów spoza UE: wiza i karta pobytu

Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji 
Uniwersytet Łódzki
University of Łódź

Zapisy na nową edycję IMM - od 1 marca każdego roku.