IMM 


Aktualności

Zaproszenie...
Serdecznie zapraszamy do udziału w rocznym studium podyplomowym INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT... czytaj dalej (pdf)
download
  

Wymagania stawiane kandydatom na studia
* Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (mówienie, czytanie, pisanie);
* Ukończone studia wyższe dowolnej specjalności co najmniej na poziomie licencjackim.

 

Słuchacze są przyjmowani w oparciu o:
* rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim: sprawdzany jest poziom języka angielskiego, doświadczenie zawodowe kandydata oraz poziom zorientowania w tematyce realizowanej w toku studium  
* wymagane dokumenty:
Formularz zgłoszeniowy (do pobrania) wraz z podaniem (do pobrania), CV, list motywacyjny, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich, zobowiązanie zapłaty (do pobrania), dwa zdjęcia w formacie paszportowym, w przypadku kandydatów spoza UE – wiza i karta pobytu.

 

Dokumenty przyjmowane są od 1 marca.

 

Dokumenty można dostarczyć:
* osobiście, w siedzibie Katedry Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji Uniwersytetu Łódzkiego, przy ulicy Narutowicza 59a, IIIp, pok 305a, w godzinach 9:00-15:00,
* za pośrednictwem poczty (adres jw.),
* drogą elektroniczną na adres:
imm@uni.lodz.pl

 

Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji 
Uniwersytet Łódzki
University of Łódź

Rekrutacja